Pamiątkowe zdjęcia z przeprowadzonych przez nas ( jako UAVO KRAKOW ) szkoleń przygotowujących do egzaminu państwowego UAVO-VLOS oraz z samych już egzaminów.

Referencje naszych Kursantów ( wybrane oryginały pism intencyjnych )